ĐỒNG HỒ

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LIEN KET WEBSITE

  Thư viện Bài giảng Điện tử

  TỪ ĐIỂN
  Tra theo từ điển:  BO

  Code HTML “Tin Giáo dục nổi bật”:

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO WEBSITE PHÒNG GD&ĐT U MINH

  báo cáo triễn khai thực hiện quy chế công khai dân chủ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Chí Nguyễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:43' 21-03-2018
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT U MINH
  TRƯỜNG THCS HUỲNH PHAN HỘ

  Số: 07 /BC-HPH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Khánh An, ngày 28 tháng 02 năm 2018
  
  

  BÁO CÁO
  Kết quả việc triển khai thực hiện quy chế công khai
  năm học 2017 - 2018

  Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy chế thực hiện côn khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
  Căn cứ Công văn số 168/SGD&ĐT-VP ngày 19/01/2018 của Sở GD&ĐT Cà Mau và Công văn số 16/PGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT U Minh về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
  Căn cứ kế hoạch và kết quả đạt được. Trường THCS Huỳnh Phan Hộ báo cáo Phòng GD kết quả việc triển khai Quy chế công khai năm học 2017 – 2018 như sau:
  I.Tình hình triển khai việc thực hiện Quy chế công khai dân chủ
  Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện quy chế công khai dân chủ trong trường.
  -Nhà trường đã tổ chức cho CB-CC bàn bạc và xây dựng quy chế dân chủ. Xây dựng ban thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có phân công cán bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị.
  - Nhà trường đã tuyên truyền phổ biến những quy định về quyền và nghĩa vụ của CBGV, NV đến 100% CBGVNV được biết, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của CBGVNV. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể trường về các công việc của trường như: Việc sử dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài chính, quyết toán các công trình sửa chữa nhỏ, công tác thi đua khen thưởng, công khai kết quả thực hiện chất lượng giáo dục,…
  - Trường đã thực hiện trên tinh thần nghị quyết HNCBCC đầu năm và các hình thức tuyên truyền để CBGV,NV  được bàn bạc tham gia ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định. Thông qua các đoàn thể, ban TTND để giám sát hoạt động của trường, kết quả giám sát điều được lãnh đạo nhà trường tiếp thu nghiêm túc.
  - Đã xây dựng được một số các quy định như quy định sử dụng máy tính, tài sản công, thiết bị điện,… Đã tổ chức ban hành các văn bản mang tính chất sử dụng lâu dài.
  3. Việc tổ chức tuyên truyền thực hiện qui chế dân chủ:
  - Nhà trường đã phổ biến đến tất cả CBGV,NV và học sinh các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách, và những văn bản quy định về quy chế chuyên môn. Đồng thời hiệu trưởng nhà trường cũng đã triễn khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.
  - Tổ trưởng các bộ phận, các đồng chí trong ban công tác thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực hiện qui chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.
  - Nhà trường đã phổ biến và quán triệt việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật đối với CBGV,NV và học sinh, công tác pháp chế được trú trọng.
  4. Vai trò và trách nhiệm của chi ủy, chính quyền và các đoàn thể:
  - Chi bộ nhà trường đã nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường là gắn với xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, cũng như thực hiện có hiệu quả nhất là những quy định của luật giáo dục theo phương châm” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho CBGV,NV được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào sự phát triển chung của nhà trường. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ trong trường cũng nhằm phát huy quyền làm chủ CBGV,NV, phụ huynh và học sinh, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  - Hàng tháng chi bộ có kế hoạch chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến
   
  Gửi ý kiến

  KHOI CHINH